Zoeken

Commissie Basis- en Voortgezet Onderwijs

De KNAW vindt het belangrijk dat het basisonderwijs en voorgezet onderwijs van hoge kwaliteit is. De Commissie Basisonderwijs en Voorgezet Onderwijs, ingesteld in december 2010, adviseert het dagelijks bestuur van de KNAW hierover.

De Commissie Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs staat stand-by voor het formuleren van reacties en standpunten.

De leden van de commissie worden op persoonlijke titel benoemd.