Zoeken

Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening

De KNAW zet zich actief in voor wetenschappers in de hele wereld die worden bedreigd met gevangenschap of erger. De Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening (CVW) bereidt deze acties van de KNAW voor.

De commissie doet de voorbereiding van brieven van de KNAW aan regeringsleiders over de hele wereld die verantwoordelijk zijn voor de bedreiging en onderdrukking van wetenschappers. Daarnaast onderhoudt de commissie de contacten met internationale mensenrechtennetwerken van academies.

De CVW is een vaste adviescommissie van het KNAW-bestuur. De commissie is ingesteld in 1984.

De leden van de commissie worden op persoonlijke titel benoemd.