Zoeken

Raad voor Geesteswetenschappen

De Raad voor Geesteswetenschappen (RGW) stimuleert onderzoek naar en versterkt de positie van de geesteswetenschappen. De raad activeert een dialoog en kennisuitwisseling tussen geesteswetenschappers in binnen- en buitenland.

Het werkgebied van de RGW, ingesteld in 1987, beslaat cultuur- en kunstwetenschappen; geschiedwetenschap; filologisch of historisch georiënteerde onderdelen van de rechtsgeleerdheid; taal- en letterkunde; godgeleerdheid en wijsbegeerte.

Voor zijn adviestaak organiseert de Raad voor Geesteswetenschappen geregeld discussiebijeenkomsten, bijzondere projecten en symposia.

De raad telt maximaal 15 leden die op persoonlijke titel benoemd worden.