Zoeken

Raad voor Medische Wetenschappen (RMW)

De Raad voor Medische Wetenschappen (RMW) bevordert onderzoek naar gezondheid en zorg. De Raad adviseert over medische wetenschappen met inbegrip van diergeneeskunde, farmacie en tandheelkunde. De RMW is ingesteld in 1984.

De RMW brengt adviezen uit over de inhoud van én de randvoorwaarden voor medisch onderzoek. De adviesonderwerpen ontstaan in samenspraak met relevante organisaties. Daarnaast is de RMW in Nederland het aanspreekpunt voor de Council for the International Organizations of Medical Sciences (CIOMS).

De Raad telt maximaal 20 leden die op persoonlijke titel benoemd worden.