Zoeken

Raad voor Natuur- en Technische Wetenschappen

De Raad voor Natuur- en Technische Wetenschappen (RNTW) streeft naar een wetenschapsbeleid en onderzoeksomgeving waarin excellent wetenschappelijk onderzoek in de natuur- en technische wetenschappen optimaal beoefend kan worden. Verder streeft de raad ernaar dat inzichten uit de natuur- en technische wetenschappen worden benut bij de ontwikkeling van beleid. De RNTW signaleert relevante ontwikkelingen, knelpunten en kansen in zijn werkgebied en vertaalt die naar voorstellen voor de advies- en forumfunctie van de KNAW.

De RNTW staat het bestuur van de KNAW terzijde bij de uitoefening van de adviestaak van de KNAW door:

  • voorstellen te doen voor gevraagd en ongevraagd advies over alle aspecten van de wetenschapsbeoefening binnen het eigen werkterrein. De raad zoekt hierin verbinding met andere wetenschapsgebieden
  • het begeleiden van lopende adviezen op het eigen werkgebied
  • het bevorderen van het gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten door ‘beleid en politiek’
  • het (mede) verspreiden van resultaten van onderzoek onder een breed publiek.

De RNTW bestaat sinds 2017 en is een samenvoeging van de Raad voor Aard- en Levenswetenschappen (RAL) en de raad voor Technische Wetenschappen, Informatica, Natuur- en Sterrenkunde en Scheikunde (TWINS-raad).

Werkterrein

Tot de natuur- en technische wetenschappen horen de aardwetenschappen, levenswetenschappen, natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde, technische wetenschappen, wiskunde en informatica.