Zoeken

Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)

De Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) adviseert over en doet voorstellen voor bevordering van de sociale wetenschappen. De raad initieert en stimuleert waar nodig samenwerking tussen individuele onderzoekers en instellingen. Daarnaast treedt hij op als vertegenwoordiger van het sociaalwetenschappelijk onderzoek in Nederland en het buitenland.

De Sociaal-Wetenschappelijke Raad adviseert over beoefening van gedrags- en maatschappijwetenschappen. Onder andere behoren daartoe: antropologie, bestuurskunde, communicatiewetenschap, demografie, economie, onderwijskunde, pedagogiek, planologie, politicologie, psychologie, sociologie, sociale geografie en de sociaalwetenschappelijke aspecten van de gezondheids-, rechts- en historische wetenschappen.

De raad bereidt adviezen voor het bestuur van de KNAW voor en organiseert plenaire conferenties en het SSH-beraad (Social Sciences and Humanities). (In het SSH-beraad wisselen relevante gremia van gedachten over de positie van de sociale en geesteswetenschappen in Nederland. Het SSH-beraad houdt zich onder meer bezig met nieuwe onderzoeksprogramma’s van de sociale en geesteswetenschappen.)

De Sociaal-Wetenschappelijke Raad bestaat sinds 1959.