Zoeken

Adviezen


De Akademie brengt advies uit op tal van onderwerpen die de wetenschap betreffen. De invalshoeken voor die adviesonderwerpen zijn op hoofdlijnen geschetst in Wetenschap verbindt, de strategische agenda van de KNAW voor 2016-2020. Zie ook het Werkprogramma met lopende en voorgenomen adviezen.

... Er zijn niet meer resultaten gevonden