Zoeken
Overzicht leden

Domein

Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen

Prof. dr. D.

Dick Bootsma

Lid sinds 1983

Dick Bootsma is emeritus hoogleraar genetica aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Kijk voor onderzoeksactiviteiten en publicaties op NARCIS