Zoeken
Overzicht leden

Domein

Natuur- en Technische Wetenschappen

Prof. dr. P.W.

Pedro Crous

Lid sinds 2018

Pedro Crous is hoogleraar Fungal Biodiversity aan de Universiteit Utrecht, hoogleraar Evolutionary Phytopathology aan Wageningen University & Research en directeur van het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute. De lijfspreuk van Pedro Crous luidt ‘Schimmels zijn de toekomst’, omdat ze onze kwaliteit van leven verbeteren.

Crous is een van de pioniers in het in kaart brengen en catalogiseren van schimmels. Hij zette onder andere de MycoBank op voor het eenduidig registreren van schimmelnamen. Ook stond hij aan de wieg van een wereldwijde database met ‘barcodes’ van het DNA van schimmels voor wetenschappelijk onderzoek in de landbouw, de gezondheidszorg en de industrie.

In 2017 lanceerde Crous een project voor schoolkinderen: Wereldfaam, een schimmel met je naam. Na het bezoek aan een schimmeltentoonstelling mochten ze grondmonsters uit hun eigen tuin opsturen naar het Westerdijk Instituut. Als daarin een nog onbekende schimmel werd ontdekt, kon die hun naam krijgen. Het project heeft tientallen nieuwe schimmels opgeleverd en krijgt mondiaal vervolg.

Interesses en expertise

Systematiek van schimmels, Plantgezondheid; Biobank van schimmels

Kijk voor onderzoeksactiviteiten en publicaties op NARCIS