Zoeken
Overzicht leden

Domein

Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen

Prof. dr. D.M.

Deirdre Curtin

Lid sinds 2003

Deirdre Curtin is hoogleraar Europees recht aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is een autoriteit op het gebied van Europees recht en bestuurlijke ontwikkelingen in de Europese Unie. Doorlopend thema in het werk van Curtin is het thema van verantwoording door Europese instellingen.

Kijk voor onderzoeksactiviteiten en publicaties op NARCIS