Zoeken
Overzicht leden

Domein

Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen

Prof. dr. C.I.

Chris de Zeeuw

Lid sinds 2014

Chris de Zeeuw, hoogleraar neurowetenschappen bij het Erasmus Medisch Centrum en groepsleider bij het Nederlands Herseninstituut, probeert de manier waarop het geheugen werkt te ontrafelen.

Hij richt zich daarbij op het effect van elektrische activiteit van lerende zenuwcellen in het cerebellum (de kleine hersenen) op bewegingen. Ook bekijkt hij wat genetische veranderingen voor het leerproces betekenen en wat de klinische toepassingen kunnen zijn.

Kijk voor onderzoeksactiviteiten en publicaties op NARCIS