Zoeken
Overzicht leden

Domein

Natuur- en Technische Wetenschappen

Prof. dr. C.F.

Carel Faber

Lid sinds 2014

Carel Faber, hoogleraar algebraïsche meetkunde aan de Universiteit Utrecht en KTH Stockholm, is werkzaam binnen de algebraïsche meetkunde.

Hij houdt zich vooral bezig met de zogeheten moduliruimten van krommen, die in verschillende onderdelen van de wiskunde een rol spelen. Faber heeft diverse aspecten van deze moduliruimten bestudeerd en hij geeft wereldwijd richting aan het onderzoek op dit gebied.

Kijk voor onderzoeksactiviteiten en publicaties op NARCIS