Zoeken
Overzicht leden

Domein

Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen

Prof. dr. G.S.E.

Guillén Fernández

Lid sinds 2018

Guillén Fernández, hoogleraar cognitieve neurowetenschappen aan het Radboudumc, is een specialist op het gebied hersenen, geheugen en emoties. Hij integreert in zijn onderzoek de vakgebieden cognitieve neuro-imaging, genetica, farmacologie en diverse klinische disciplines. Zo liet hij onder andere zien hoe acute stress de herinneringen in ons geheugen brandt. Mogelijk vormt dit proces de basis van stress-gerelateerde mentale aandoeningen zoals angststoornissen en depressie.

Zijn onderzoek naar de basis van geheugenvorming en stabilisering/opslag ervan in de hersenen is ook belangrijk voor onderwijs. Naast dit centrale onderzoek ontwikkelde hij samen met educatieve specialisten een lesprogramma dat aan tien- tot twaalfjarigen leert hoe de hersenen werken en laat zien wat angst doet in het brein.

Kijk voor onderzoeksactiviteiten en publicaties op NARCIS