Zoeken
Overzicht leden

Domein

Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen

Prof. dr. ing. R.A.M.

Ron Fouchier

Lid sinds 2016

Ron Fouchier, hoogleraar moleculaire virologie Erasmus MC, is een van de sleutelfiguren op het gebied van de virologie. Onder virologen is hij bekend vanwege zijn onderzoek naar luchtwegvirussen: met zijn team ontdekte hij het MERS coronavirus en het metapneumovirus en hij leverde een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar het vogelgriepvirus.

Fouchier kijkt vooral naar de mechanismes achter de evolutie van virussen om zo te begrijpen welke eigenschappen van die virussen verantwoordelijk zijn voor ziekten en een succesvolle overdracht tussen gastheren.

In het publieke debat speelt Fouchier een rol waar het gaat om biologische risico’s van onderzoek, en hij heeft uitgesproken ideeën over de rol van de WHO in epidemiologisch onderzoek.

Kijk voor onderzoeksactiviteiten en publicaties op NARCIS