Zoeken
Overzicht leden

Domein

Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen

Prof. dr. mr. M.S.

Marc Groenhuijsen

Lid sinds 2006

Marc Groenhuijsen is hoogleraar straf(proces)recht en victimologie aan Tilburg University. Daarnaast is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem. Zijn expertise ligt op het terrein van slachtofferrechten, herstelrecht en mediation. Op het gebied van victimologie heeft hij een wijziging tot stand gebracht in de benadering en positie van slachtoffers in het procesrecht.

Sinds 2016 is Groenhuijsen bestuurslid van de KNAW.

Kijk voor onderzoeksactiviteiten en publicaties op NARCIS