Zoeken
Overzicht leden

Domein

Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen

Prof. dr. J.W.

Jan Willem Gunning

Lid sinds 2008

Jan Willem Gunning is emeritus hoogleraar ontwikkelingseconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Oxford. Hij verrichtte onderzoek naar effectbeoordeling, veranderingen in armoede, en het effect van risico’s op de groei in ontwikkelingsgebieden.
Gunning wordt geprezen om zijn werk als bruggenbouwer tussen de ontwikkelingseconomie en de hoofdstroom van de economische wetenschap en om zijn kritische beschouwingen over de rol en effectiviteit van ontwikkelingshulp.

 

Interesses en expertise

Afrika; impactevaluatie

Kijk voor onderzoeksactiviteiten en publicaties op NARCIS