Zoeken
Overzicht leden

Domein

Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen

Prof. dr. A.

Anita Hardon

Lid sinds 2016

Anita Hardon is hoogleraar antropologie van zorg en gezondheid aan de Universiteit van Amsterdam. Als medisch antropoloog combineert ze de sociale en medische wetenschappen in haar onderzoek naar wereldwijde gezondheidsproblemen, en ze gebruikt daarbij verrassende methodes.

De onderwerpen waar Hardon zich mee bezighoudt lopen uiteen van reproductie en gezondheid bij vrouwen, HIV/AIDS, de sociale impact van geneesmiddelen op het leven van kwetsbare jongeren, de relatie tussen gezondheid en duurzame ontwikkeling op mondiale schaal, en het gebruik van chemische substanties door jongeren.

Kijk voor onderzoeksactiviteiten en publicaties op NARCIS