Zoeken
Overzicht leden

Domein

Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen

Prof. dr. H.C.

Coen Hemker

Lid sinds 1987

Coen Hemker is emeritus hoogleraar biochemie aan de Universiteit Maastricht. Hij heeft onderzoek gedaan naar bloedstolling, trombose genoemd.

Hemker is mede-ontwikkelaar van een test waarmee bepaald kan worden hoeveel trombine (nodig voor bloedstolling) iemand aanmaakt, zodat de toegediende dosis antistollingsmiddel gepersonaliseerd kan worden.

Kijk voor onderzoeksactiviteiten en publicaties op NARCIS