Zoeken
Overzicht leden

Domein

Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen

Prof. dr. B.W.J.H.

Brenda Penninx

Lid sinds 2016

Brenda Penninx is hoogleraar psychiatrische epidemiologie aan het VUMC. Zij is een van de meest vooraanstaande onderzoekers op het gebied van depressie. Haar grootschalige en interdisciplinaire aanpak waarmee zij het ontstaan, het beloop en de gevolgen van depressie in kaart brengt is wereldwijd uniek.

Zij leidt bijvoorbeeld de nationale Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA). Haar werk is van groot belang voor het aantonen en begrijpen van de samenhang tussen depressie en somatische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en diabetes.

Ook heeft zij aangetoond dat er verschillende depressievormen zijn, waaronder een met de typisch melancholische verschijnselen en een met atypische en immuun-metabole kenmerken, waarvoor andere personalized behandelstrategieën vereist lijken. Dit kan beschouwd worden als een grote doorbraak in het depressieonderzoek.

Kijk voor onderzoeksactiviteiten en publicaties op NARCIS