Zoeken
Overzicht leden

Domein

Natuur- en Technische Wetenschappen

Prof. dr. T.

Theunis Piersma

Lid sinds 2009

Theunis Piersma is hoogleraar trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Interesses en expertise

Wadbodemfauna; Wadvogels; Vogeltrek; Verspreidingsecologie; Energetica; Foerageren

Kijk voor onderzoeksactiviteiten en publicaties op NARCIS