Zoeken
Overzicht leden

Domein

Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen

Prof. dr. R.S.

Rob Reneman

Lid sinds 1990

Rob Reneman is emeritus hoogleraar Fysiologie aan de Universiteit Maastricht. Hij stond daar aan de wieg van de vakgroep Fysiologie en een programma hart- en vaatziekten en even later de oprichting van CARIM. CARIM is inmiddels een van de grootste cardiovasculaire onderzoeksinstituten van Europa.

Van 1999 tot 2002 was hij president van de KNAW.

Kijk voor onderzoeksactiviteiten en publicaties op NARCIS