Zoeken
Overzicht leden

Domein

Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen

Prof. dr. P.

Peter ten Dijke

Lid sinds 2018

Peter ten Dijke, hoogleraar moleculaire celbiologie, in het bijzonder de signaaltransductie aan het Leids Universitair Medisch Centrum, is al dertig jaar een begenadigd celbioloog. Hij verrichtte baanbrekend werk in het ophelderen van de centrale rol van de groeifactor TGF-bèta. Dat is een groeifactor in de cellen van ons lichaam die onder andere aan de wieg staat van veel kankersoorten. Ten Dijke ontdekte met zijn team diverse moleculen die de groeifactor in toom kunnen houden. Dat leverde niet alleen nieuwe behandelingen op voor kanker, maar ook voor botziekten, wondgenezing en hart- en vaatziekten.

Ten Dijke is een van de meest geciteerde Nederlandse onderzoekers ter wereld. Hij organiseert elke twee jaar een internationale conferentie voor TGF-bèta-onderzoekers.

Ook is hij actief betrokken bij de loopbaanontwikkeling van studenten en post-doctoral fellows.

Kijk voor onderzoeksactiviteiten en publicaties op NARCIS