Zoeken
Overzicht leden

Domein

Natuur- en Technische Wetenschappen

Prof. dr. A.

Alfons van Blaaderen

Lid sinds 2013

Alfons van Blaaderen is hoogleraar experimentele natuurkunde van de gecondenseerde materie aan de Universiteit Utrecht en directeur van het Debye Institute for Nanomaterials Science. Hij is een pionier in het onderzoek naar zelforganisatie van deeltjes.

Onder invloed van bijvoorbeeld elektrische velden of stroming in een vloeistof kunnen kleine deeltjes zichzelf ordenen en spontaan nieuwe structuren vormen. Dit is een belangrijke stap voor de ontwikkeling van slimme materialen met nieuwe eigenschappen, maar ook voor nieuwe inzichten in fundamentele processen zoals kristallisatie.

Kijk voor onderzoeksactiviteiten en publicaties op NARCIS