Zoeken
Overzicht leden

Domein

Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen

Prof. dr. L.H.

Leonard van den Berg

Lid sinds 2019

Leonard van den Berg (1963) is hoogleraar experimentele neurologie bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

De ongeneeslijke ziekte ALS en verwante aandoeningen staan centraal in het werk van Leonard van den Berg. Met klinisch en genetisch onderzoek, leefstijlonderzoek en beeldvormingstechnieken zoekt zijn onderzoeksgroep naar wat precies leidt tot de uitval van motorische zenuwcellen en verlamming van de spieren. Van den Berg gebruikt krachtige bio-informatica om grote hoeveelheden data te kunnen interpreteren.

Ook samenwerking is een van zijn troeven. Zo is hij oprichter en coördinator van ALS Centrum Nederland en leidt hij meerdere internationale onderzoeksprojecten. Zijn werk geeft hoop dat er op den duur een behandeling voor ALS komt.

Kijk voor onderzoeksactiviteiten en publicaties op NARCIS