Zoeken
Overzicht leden

Domein

Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen

Prof. dr. A.J.

Lex van der Eb

Lid sinds 1987

Lex van der Eb is emeritus hoogleraar moleculaire carcinogenese aan de Universiteit Leiden en consultant bij Crucell.

Samen met zijn Canadese collega Frank Graham, heeft hij een techniek ontwikkeld om vreemd DNA in te brengen in menselijke lichaamscellen. Van nature wordt van buitenaf ingebracht DNA afgestoten door ons lichaam. Van der Eb en Graham kwamen erachter dat dit op te lossen was door het toevoegen van calciumfosfaat. Het calcium zorgde er voor dat los virus-DNA begon te klonteren en neersloeg op de buitenkant van menselijke cellen, waarna het vanzelf werd opgenomen in de cellen. Hiermee was de Calcium-techniek geboren: één van de meest gebruikte methoden ooit in de moleculaire biologie.

Kijk voor onderzoeksactiviteiten en publicaties op NARCIS