Zoeken
Overzicht leden

Domein

Geesteswetenschappen

Prof. dr. J.D.F.

Dick van Halsema

Lid sinds 2001

Dick van Halsema is emeritus hoogleraar Nederlands, in het bijzonder moderne Nederlandse letterkunde aan de Vrije Universiteit.

Kijk voor onderzoeksactiviteiten en publicaties op NARCIS