Zoeken
Overzicht leden

Prof. dr. P.J.

Peter Wattel

Lid sinds 2011

Peter Wattel is advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en staatsraad advocaat-generaal bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State. Ook is hij bijzonder hoogleraar Europees belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Kijk voor onderzoeksactiviteiten en publicaties op NARCIS