Zoeken
Overzicht leden

Domein

Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen

Prof. dr. H.J.J.

Hein Wellens

Lid sinds 1990

Hein Wellens is emeritus hoogleraar cardiologie aan de Universiteit Maastricht en oud-directeur Netherlands Heart Institute ICIN.

Hij wordt beschouwd als de vader van het cardiologisch subspecialisme klinische elektrofysiologie. Binnen de klinische elektrofysiologie wordt via katheterisatie de elektrische activiteit van het hart bestudeerd en gestimuleerd.

Kijk voor onderzoeksactiviteiten en publicaties op NARCIS