Zoeken
Overzicht publicaties

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Adviesfunctie KNAW, Werkprogramma per maart 2019

2019 | 9 pagina's

De Akademie brengt adviezen en verkenningen uit op tal van terreinen. Die worden opgesteld door steeds wisselende commissies van deskundigen binnen en buiten de KNAW.