Zoeken

Dierproeven

De KNAW is vergunninghouder conform de Wet op de dierproeven voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met behulp van proefdieren.

Drie van de KNAW-instituten  doen onderzoek waarbij dieren worden ingezet: het Hubrecht Instituut, het Nederlands Instituut voor Ecologie en het Nederlands Herseninstituut. Het gaat vooral om vogels, knaagdieren en vissen. Er is een kleine groep primaten voor hersenonderzoek.

In 2009 formuleerde de KNAW haar standpunt over proefdieronderzoek (pdf). In 2008 bracht zij, samen met de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) de Code Openheid Dierproeven uit.

Proefdierkundig verslag

Sinds 2011 legt de KNAW tweejaarlijks verantwoording af over haar proefdieronderzoek. In het Proefdierkundig verslag wordt een beeld gegeven van het wetenschappelijk onderzoek met proefdieren in de drie KNAW-instituten.

Verder lezen en kijken