Zoeken

Kwaliteit

De KNAW waakt over de kwaliteit van wetenschapsbeoefening in Nederland. Het doel van haar activiteiten op het gebied van kwaliteitszorg en evaluatie is het wetenschapssysteem optimaal te laten functioneren in het licht van wetenschappelijke en maatschappelijke doelstellingen.

De KNAW houdt zich op volgende manieren met de kwaliteitsbeoordeling bezig:

  • Ze geeft advies over kwaliteitsbeoordeling in vakgebieden.
  • Samen met NWO en VSNU is ze verantwoordelijk voor het Standard Evaluation Protocol.

Kwaliteitsbeoordeling in vakgebieden

Wetenschappelijke kwaliteit laat zich niet alleen meten aan de hand van wetenschappelijke publicaties en citatie-impact. Voor veel disciplines is dat verre van voldoende. De standaardmethoden voor de kwaliteitsbeoordeling missen belangrijke delen van het onderzoekveld. Denk aan ontwerpen en software in de construerende wetenschappen, of aan Nederlandstalige boeken en artikelen die niet worden meegewogen in de citatietellingen. De KNAW adviseert over adequate beoordelingscriteria in uiteenlopende disciplines. Er zijn rapporten over de ontwerpende en construerende wetenschappen, de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen.

Kwaliteitsbeoordeling geesteswetenschappen

Standard Evaluation Protocol

De KNAW, NWO en de VSNU hebben voor de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek het Standard Evaluation Protocol 2015-2021 (SEP) vastgesteld. Het protocol is geschikt voor een brede beoordeling van onderzoek, inclusief de opleiding tot onderzoeker. Het SEP biedt richtlijnen voor het evalueren en verbeteren van onderzoek en onderzoeksbeleid.

Beoordeling volgens het SEP 2015-2021 bestaat uit een zesjaarlijkse externe evaluatie via een zelfevaluatierapport en een site visit.

De drie organisaties zijn verantwoordelijk voor het SEP en zijn eventuele opvolger in 2021.

Meer over SEP

Rapport Kwaliteitszorg in de wetenschap

Report Quality assurance in scientific research

E-va-lu-e-ren rapport Meta Evaluatie Commissie

De instituten van de KNAW

VSNU: Standard Evaluation Protocol 2015-2021

Evaluaties NWO-instituten

Gerelateerde websites

Handreiking evaluatie van maatschappelijke relevantie van wetenschappelijk onderzoek

Evaluating the societal relevance of academic research: A guide (pdf)