Zoeken

Open Science

De KNAW vindt dat onderzoeksgegevens en publicaties van met publiek geld gefinancierd onderzoek vrij toegankelijk moeten zijn.

De KNAW stimuleert hergebruik van onderzoeksgegevens – ook in haar eigen onderzoeksinstituten. Daarbij is volledige open access het uitgangspunt. Behalve waar dit door wettelijke regels niet kan, bijvoorbeeld vanwege privacy of openbare veiligheid.

Met eenmaal verzamelde data kan de wetenschap haar voordeel doen. Ze kan de datasets hergebruiken of combineren. Dat kan ook nuttig zijn voor de samenleving. Bijvoorbeeld om gedrag van mensen te leren begrijpen of om beter te anticiperen op trends.

De dataprincipes van de KNAW

Samengevat zijn de dataprincipes van de KNAW:

  • Publiek gefinancierde onderzoeksdata zijn een publiek goed, verzameld in het algemeen belang ten gunste van iedereen. Dat geldt ook voor projecten die (gedeeltelijk) privaat zijn gefinancierd.
  • Onderzoeksdata en de software waarmee deze bewerkt zijn, worden veilig en duurzaam opgeslagen, goed gedocumenteerd en vindbaar.
  • Onderzoeksdata en de bewerkingssoftware zijn in principe open beschikbaar, zo snel mogelijk en met zo min mogelijk beperkingen rond hergebruik.
  • Onderzoekers van de KNAW gaan integer en transparant om met onderzoeksdata. Ze zijn duidelijk over het gebruik van data van anderen en houden zich aan de voorwaarden die aan het gebruik zijn gesteld.
  • Onderzoekers van de KNAW leggen uit wanneer ze afwijken van deze principes.

Ook wat betreft onderzoeksresultaten, zoals artikelen, boeken, proefschriften of rapporten vindt de KNAW dat deze open access – gratis en onbeperkt – toegankelijk dienen te zijn. De KNAW vraagt haar onderzoekers daarom om publicaties open access uit te brengen. De wetenschappelijke publicaties van de KNAW zijn te vinden in de KNAW Research Portal, de digitale bewaarplaats voor publicaties en onderzoeksgegevens van de KNAW.

Publicatie

In 2016 presenteerde de KNAW de interviewbundel Open boek over open access, waarin 21 onderzoekers – jong en oud; alfa, bèta en gamma – hun licht over dit thema laten schijnen.