Zoeken

Wetenschap en samenleving

Wat is wetenschap? Hoe gaat een wetenschapper te werk? Het bevorderen van wetenschapswijsheid van kinderen in het primair en voortgezet onderwijs is al jaren een van de prioriteiten in de strategische plannen van de KNAW.

Ook ambieert de KNAW een rol als initiator, inspirator, partner en regisseur op het gebied van wetenschapscommunicatie en -educatie. Zonder maatschappelijk draagvlak geen wetenschapsbeoefening. Mensen hebben het recht om te weten wat wetenschap is en vermag.

De KNAW verkent wegen, in aanvulling op haar forumfunctie en haar adviesfunctie, om wetenschappelijke kennis een rol van grotere betekenis te doen spelen in politiek-bestuurlijk Den Haag. Daarbij wordt lering getrokken uit ervaringen van academies in andere landen. Een eerste project onder deze noemer is het project Parlement en Wetenschap.